Sportovní hry od 3 let.

Cvičení dětí bez asistence rodičů, při kterém je rozvíjena především psychosociální interakce. Běhy, přeskoky, kotouly, míčové hry aj., jsou organizovány tak, aby byla rozvíjena soutěživost dětí s ohledem na rozdílnost výkonnosti. I když děti soutěží mezi sebou jednotlivě i ve skupinách, je vyzdvihován a poměřován především jejich vlastní výkon. Děti se praktickou činností učí trpělivosti, smyslu pro fair-play, cílevědomosti a vytváření postupných cílů.

Případné dotazy rád zodpoví Jaroslav Coufal tel. 608 403 934.

Napsat komentář